GR EN

Ι. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ – ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΣΥΛΛΕΓΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

1. Η INC AIDPLUSCARE Α.Ε. (APC) είναι εταιρεία σχεδιασμού και εφαρμογής προγραμμάτων υγείας και υποστήριξης ασθενών κατ’ οίκον. Ο συντονισμόs τηs οργανωμένης παροχήs νοσηλευτικών, ιατρικών και υποστηρικτικών υπηρεσιών επιτυγχάνεται μέσω του πανελλαδικού δικτύου συνεργαζόμενων νοσηλευτών, ιατρών και επαγγελματιών υγείαs καθώς και μέσω του προηγμένου πληροφοριακού συστήματος τηs AIDPLUSCARE. H AIDPLUSCARE είναι πιστοποιημένη για την εφαρμογή ενός Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9001:2015 καθώς και για την αποθήκευση και διακίνηση ιατροτεχνολογικών προϊόντων. H AIDPLUSCARE έχει επίσης πιστοποιηθεί με το διεθνώς αναγνωρισμένο πρότυπο ISO 27001:2013 για την προστασία και ασφαλή διαχείριση των Πληροφοριών και των Δεδομένων. Η παρούσα ενημέρωση έχει ως σκοπό την γνωστοποίηση προς εσάς των ειδικότερων κανόνων και προϋποθέσεων που διέπουν την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων και τα μέτρα που η AIDPLUSCARE λαμβάνει για την προστασία τους σύμφωνα με όσα προβλέπει ο Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων ΕΕ 2016/679 (GDPR) ενώ παράλληλα μπορείτε να ενημερωθείτε κατά τρόπο αναλυτικό για τα δικαιώματά σας. Παράλληλα, θα ενημερωθείτε αναφορικά με τον τρόπο εκτέλεσης των προγραμμάτων που αναλαμβάνει η Εταιρεία μας και τις ειδικότερες υποχρεώσεις αλλά και μέτρα που αναλαμβάνει η τελευταία κατά την παροχή τω υπηρεσιών της προς εσάς.
2. Η ανάθεση των περιστατικών στους συνεργαζόμενους νοσηλευτές-ιατρούς-επαγγελματίες υγείας γίνεται μετά από αίτημα του ασθενή ή του οικείου προς το Τηλεφωνικό Κέντρο Υποστήριξης της AIDPLUSCARE. Κάθε νοσηλευτής-ιατρός-επαγγελματίας υγείας φέρει ειδική ταυτότητα ώστε να διακρίνεται ως πιστοποιημένος συνεργάτης της AIDPLUSCARE.
3. Οι παρεχόμενες υπηρεσίες από τους συνεργαζόμενους νοσηλευτές της AIDPLUSCARE περιλαμβάνουν το σύνολο των εγκεκριμένων από την ελληνική νομοθεσία νοσηλευτικών πράξεων (Φ.Ε.Κ 159 Τεύχος Α’/1989 και Φ.Ε.Κ 165 Τεύχος Α’/2001). Οι νοσηλευτές παρέχουν τη συνδρομή τους για την ορθή ενημέρωση του ασθενή αναφορικά με την πρόγνωση, τη διάγνωση, τη θεραπεία, τους ενδεχόμενους κινδύνους και τα οφέλη πριν από τη διενέργεια κάθε νοσηλευτικής πράξης (Φ.Ε.Κ. 167 Τεύχος Α’/2001).
4. Όπου απαιτούνται οδηγίες του θεράποντα ιατρού για τη διενέργεια των νοσηλευτικών πράξεων από τους συνεργαζόμενους νοσηλευτές της AIDPLUSCARE, αυτό επιδεικνύεται στο νοσηλευτή και σύμφωνα με αυτό θα διενεργείται η νοσηλευτική πράξη. Η τροποποίηση της θεραπευτικής αγωγής γίνεται εγγράφως μόνο από τον θεράποντα ιατρό κατόπιν συνεννόησης με το Τμήμα Κατ’ Οίκον Νοσηλείας της AIDPLUSCARE. Ο νοσηλευτής ενημερώνει τον θεράποντα ιατρό για την πορεία του ασθενή εφόσον αυτό έχει ζητηθεί.
5. Για οποιασδήποτε φύσεως παράπονο σχετιζόμενο με την παροχή υπηρεσίας εκ μέρους της AIDPLUSCARE ο ασθενής/οικείος οφείλει να απευθυνθεί τηλεφωνικά ή εγγράφως στην AIDPLUSCARE εντός διαστήματος τριών (3) ημερών από την ημερομηνία παροχής της υπηρεσίας. Πέραν αυτού του διαστήματος, ο ασθενής θεωρείται ότι αποδέχεται την παρεχόμενη υπηρεσία και η AIDPLUSCARE δεν ευθύνεται για κανένα περαιτέρω λόγο.
6. Η AIDPLUSCARE είναι εταιρεία σχεδιασμού και εφαρμογής προγραμμάτων υγείας, υποστήριξης ασθενών κατ’ οίκον και οι συνεργαζόμενοι νοσηλευτές/ ιατροί οι οποίοι, συμβαλλόμενοι ευθέως με τον ασθενή, δεν αποτελούν προσωπικό της AIDPLUSCARE, ευθύνονται προσωπικά και αποκλειστικά για τις νοσηλευτικές/ ιατρικές πράξεις που διενεργούν. Επίσης, η AIDPLUSCARE και οι συνεργαζόμενοι νοσηλευτές/ ιατροί απαλλάσσονται από κάθε ευθύνη η οποία σχετίζεται καθοιονδήποτε τρόπο με τη θεραπευτική αγωγή που έχει συνταγογραφnθεί από τον θεράποντα ιατρό και από πάσης φύσεως επιπλοκή που σχετίζεται με τη συμμόρφωση του ασθενούς στις οδηγίες του θεράποντος ιατρού.
7. Η AIDPLUSCARE αποτελεί Υπεύθυνο Επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων και συμμορφώνεται με όλες τις αρχές που προβλέπει ο Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων ΕΕ 2016/679 (GDPR), ήτοι την αρχή της λογοδοσίας, την αρχή της νομιμότητας, αντικειμενικότητας και διαφάνειας, την αρχή του περιορισμού του σκοπού, την αρχή της ελαχιστοποίησης των δεδομένων, την αρχή της ακρίβειας, την αρχή του περιορισμού της περιόδου αποθήκευσης, την αρχή της ακεραιότητας και εμπιστευτικότητας.
8. Ειδικότερα, η AIDPLUSCARE επεξεργάζεται τα κατωτέρω αναφερόμενα προσωπικά σας δεδομένα για τον σκοπό της παροχής προς εσάς υπηρεσιών κατ’ οίκον νοσηλείας, συμμόρφωσης και υποστήριξης σας μέσω του ειδικά εξειδικευμένου προσωπικού της. Επιπλέον, η AIDPLUSCARE δύναται να επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα (όπως τηλέφωνο ή/και email) για τον σκοπό της ενημέρωσης σας αναφορικά με υπηρεσίες που παρέχει, μόνο εφόσον συναινείτε αναφορικά με τον συγκεκριμένο σκοπό επεξεργασίας.
9. Η AIDPLUSCARE σας ενημερώνει ότι στο πλαίσιο της παροχής των ως άνω υπηρεσιών της προς εσάς προβαίνει στην ηχογράφηση των κλήσεων τις οποίες πραγματοποιείτε προς την τελευταία στο πλαίσιο της εξυπηρέτησης σας. Η ως άνω ηχογράφηση της τηλεφωνικής σας συνομιλίας με την AIDPLUSCARE έχει ως σκοπό την βελτιστοποίηση της εξυπηρέτησής σας κατά την παροχή των υπηρεσιών της τελευταίας προς εσάς.
10. H AIDPLUSCARE δηλώνει ρητά ότι έχει λάβει όλα τα κατάλληλα οργανωτικά και τα πλέον σύγχρονα τεχνικά μέτρα για την ασφάλεια των δεδομένων και την προστασία τους από τυχαία ή αθέμιτη καταστροφή, τυχαία απώλεια, αλλοίωση, απαγορευμένη διάδοση ή πρόσβαση και κάθε άλλη μορφή αθέμιτης επεξεργασίας.
11. Γενικά στα δεδομένα έχουν πρόσβαση αυστηρά και μόνο οι υπάλληλοι της AIDPLUSCARE στο βαθμό και εφόσον είναι αυτό απαραίτητο για συντονισμό παροχής υπηρεσιών υγείας (νοσηλείας) και υποστήριξης ασθενών κατ’ οίκον, με εξαίρεση ότι προσωπικά δεδομένα είναι δυνατόν να πρέπει να αποκαλυφθούν κατόπιν σχετικής δικαστικής απόφασης ή εντολής άλλης διοικητικής ή κανονιστικής αρχής ή δυνάμει σχετικής ειδικής νομοθεσίας και δη της νομοθεσίας και του κανονιστικού πλαισίου περί φαρμακοεπαγρύπνησης, σχετικά με τα οποία θα ενημερωθείτε ειδικά εφόσον παραστεί τέτοια ανάγκη.
12. Τα προσωπικά δεδομένα τα οποία θα τύχουν οποιασδήποτε επεξεργασίας από τρίτο, περιορίζονται στα αρχικά του ονοματεπωνύμου του ασθενούς ή σε τυχαίο κωδικό και αφορούν αποκλειστικά στο πλαίσιο των υποχρεώσεων που έχει αναλάβει η AIDPLUSCARE, σύμφωνα με το Νόμο, περί φαρμακοεπαγρύπνησης.

II. ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ: ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΘΕ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Σας ενημερώνουμε ότι μπορείτε ανά πάσα στιγμή να προσφύγετε στα νόμιμα δικαιώματά σας, όπως αυτά ορίζονται στην ισχύουσα νομοθεσία περί προστασίας προσωπικών δεδομένων και ειδικότερα στον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων ΕΕ 2016/679 (GDPR). Πιο συγκεκριμένα μπορείτε:
• να λάβετε γραπτή απάντηση σε ερώτημά σας προς την AIDPLUSCARE, εάν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν αποτελούν ή αποτέλεσαν αντικείμενο επεξεργασίας,
• να ενημερωθείτε εκ νέου χωρίς καθυστέρηση και κατά τρόπο εύληπτο και σαφή, για όλα τα δεδομένα που σας αφορούν, την προέλευσή τους, τους σκοπούς της επεξεργασίας, τους αποδέκτες ή τις κατηγορίες αποδεκτών, την εξέλιξη της επεξεργασίας για το χρονικό διάστημα από την προηγούμενη ενημέρωση ή πληροφόρησή σας.
• να ζητήσετε τη διόρθωση, τη διαγραφή ή τη δέσμευση (κλείδωμα) των δεδομένων των οποίων η επεξεργασία δεν είναι σύμφωνη προς τις διατάξεις του GDPR, ιδίως λόγω του ελλιπούς ή ανακριβούς χαρακτήρα των δεδομένων και την κοινοποίηση σε τρίτους της παραπάνω διόρθωσης, διαγραφής ή δέσμευσης εφόσον αυτό δεν είναι αδύνατον ή δεν προϋποθέτει δυσανάλογες προσπάθειες, ή εφόσον τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα δεν είναι πλέον απαραίτητα σε σχέση με τους σκοπούς για τους οποίους συλλέχθηκαν,
• να ανακαλέσετε οποτεδήποτε την δια του παρόντος χορηγηθείσα συγκατάθεσή σας και να διακόψετε τις υπηρεσίες της AIDPLUSCARE οποτεδήποτε,
• να προβάλλετε οποτεδήποτε αντιρρήσεις προς την AIDPLUSCARE μας για την επεξεργασία δεδομένων που σας αφορούν,
• να γνωρίζετε την ταυτότητα της AIDPLUSCARE μας, ως υπεύθυνου επεξεργασίας,
Να ζητήσετε την φορητότητα των προσωπικών σας δεδομένων.

Σας γνωρίζουμε ότι στο πλαίσιο εκπλήρωσης του ανωτέρω αναφερόμενου σκοπού επεξεργασίας, ήτοι παροχή προγράμματος συμμόρφωσης και υποστήριξης και κατ’οίκον νοσηλείας, η AIDPLUSCARE επεξεργάζεται τα κατωτέρω αναφερόμενα προσωπικά σας δεδομένα:
1. Όνομα, επώνυμο, πατρώνυμο, φύλο και ημερομηνία γέννησης
2. Ονοματεπώνυμο και τηλέφωνο συγγενούς ή κηδεμόνα του ασθενή
3. Διεύθυνση
4. Τηλέφωνο επικοινωνίας και email
5. Δεδομένα που αφορούν την υγεία σας (για παράδειγμα φαρμακευτική αγωγή, ασθένεια)
6. Ηχογραφήσεις κλήσεων σας προς την AIDPLUSCARE, στο πλαίσιο της εξυπηρέτησης σας από την τελευταία
7. ΑΜΚΑ, ΑΦΜ, ΔΟΥ, ΑΜ, Ασφαλιστικός Φορέας
Υπό την προϋπόθεση ότι συναινείτε με την επεξεργασία προσωπικών σας δεδομένων για τον σκοπό ενημέρωσης σας εκ μέρους της AIDPLUSCARE για υπηρεσίες που η τελευταία παρέχει, η AIDPLUSCARE επεξεργάζεται επιπλέον και την διεύθυνση ηλεκτρονικού σας ταχυδρομείου (e-mail).

Η παραχώρηση των ως άνω στοιχείων εκ μέρους σας είναι αυστηρά προαιρετική. Η μη παραχώρηση στοιχείων και/ή η άρνηση συναίνεσης με τους όρους της επεξεργασίας δεδομένων επιφέρει την αδυναμία συλλογής των στοιχείων σας και την διεξαγωγή της επεξεργασίας εκ μέρους της AIDPLUSCARE για την επίτευξη των προαναφερθέντων στόχων.

Σε περίπτωση που αποφασίσετε να συμμετάσχετε σε κάποιο πρόγραμμα συμμόρφωσης και υποστήριξης κατ’οίκον νοσηλείας που παρέχει η AIDPLUSCARE τότε η συναίνεσή σας θα αποτυπωθεί σε χωριστό έντυπο συναίνεσης μέσω του οποίου θα ενημερωθείτε εκ νέου αναλυτικά αναφορικά με τον σκοπό επεξεργασίας, τα δικαιώματά σας καθώς και τις υποχρεώσεις της AIDPLUSCARE αναφορικά με την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων.

Για απορίες και/ή αιτήματα επικοινωνίας που αφορούν την παρούσα ενημέρωση (ή την πιθανή αλλαγή των δεδομένων), επεξεργασία δεδομένων και /ή την ανάκληση της συγκατάθεσης καθώς και την άσκηση των νόμιμων δικαιωμάτων σας, όπως αναφέρονται ανωτέρω, μπορείτε να επικοινωνήσετε με την AIDPLUSCARE στο τηλέφωνο: 2106793900 καθώς και στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) data-privacy@aidpluscare.com.

Δεδομένα αναφοράς:
Υπεύθυνος επεξεργασίας: AIDPLUSCARE A.E. με νόμιμη έδρα: Ζωοδόχου Πηγής 42, 15231, Χαλάνδρι.